E-kurs trenera piłki siatkowej

299.00

E-kurs trenera piłki siatkowej to teoretyczny, podstawowy e-learningowy kurs trenerski, po ukończeniu którego otrzymuje się tytuł trenera piłki siatkowej. Kurs odbywa się w 100% On-line.

Klucz dostępu do kursu będzie możliwy do pobrania bezpośrednio po dokonaniu płatności w przypadku szybkiego przelewu Dotpay lub PayPal bądź po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego (nawet do 3 dni roboczych) w podsumowaniu transakcji oraz z automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany podczas zakupu adres e-mail.

Kategoria:

Opis produktu

E-KURS TRENERA PIŁKI SIATKOWEJ


1. Uprawnienia

E-kurs trenera piłki siatkowej, to podstawowy kurs online przeznaczony dla osób prowadzących bądź chcących prowadzić szkółki lub indywidualne zajęcia, obecnych trenerów i instruktorów piłki siatkowej oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Kurs w swoim zamierzeniu ma dotyczyć pracy z dziećmi, szkolenia juniorów. Absolwent otrzymuje tytuł trenera piłki siatkowej. Dyplom uprawnia do pracy:

– w klubach, stowarzyszeniach, fundacjach i szkółkach,

– w ośrodkach sportu i rekreacji,

– w szkołach,

– rozpoczęcia własnej działalności, np. szkółka;

2. Program e-kursu trenera piłki siatkowej:

– anatomia,

– biochemia,

– odnowa biologiczna,

– dietetyka i żywienie,

– przepisy gry w piłkę siatkową,

– metodyka nauczania gry w piłkę siatkową,

– formy ścisłe i zabawowe gry w piłkę siatkową,

– forma fragmentów gry,

– gra w piłkę siatkową,

– organizacja zajęć z piłki siatkowej,

– psychologia sportowa;

3. Zaliczenie kursu

Kurs instruktorski odbywa się w formie e-learningowejuczestnik posiada do wglądu materiały szkoleniowe. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

Po pozytywnym zaliczeniu kursu i dokonaniu opłaty dodatkowej, o której mowa w zakładce “Dokumenty” istnieje możliwość uzyskania DYPLOMU w twardej skórzanej okładce w formacie A6 oraz certyfikatów ukończenia kursu w jęz. polskim i angielskim z hologramem i zaświadczenie wg wzoru MEN uprawniających do legalnej pracy na terenie Polski, całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Istnieje możliwość wyrobienia dyplomu w formie karty plastikowej. Wszystkim uczestnikom kursu przysługuje w cenie kursu certyfikat w formie PDF.

Aby zrealizować dokumenty należy wypełnić Formularz zamówienia dokumentów. Nie wypełnienie formularza skutkuje nie otrzymaniem dokumentów.

4. Uczestnicy kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

– ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie min. średnie lub zawodowe,

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 4650 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

5. Klucz dostępu

Klucz dostępu do kursu będzie możliwy do pobrania bezpośrednio po dokonaniu płatności w przypadku szybkiego przelewu Dotpay lub PayPal lub po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego (nawet do 3 dni roboczych) w podsumowaniu transakcji oraz z automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany podczas zakupu adres e-mail.

6. Pozostałe informacje
Agencja Promocji Sportu “For Fame” nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie, honorowanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe i inne podmioty.