24 lutego 2016

O nas

Agencja Promocji Sportu “For Fame” istnieje od stycznia 2013 r. Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego objętą systemem oświaty i nadzorem kuratorium oświaty (wpis dokonany przez Starostę Ełckiego nr 1/2017). Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.28/00014/2015. Wszelkie dyplomy oraz dokumenty mają moc prawną na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia). Posiadamy akredytację Polskiej Federacji Sportu (PFS). Jesteśmy członkiem European Health&Fitness Association  (EHFA) z siedzibą w Brukseli.

Nadajemy uprawnienia zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  z 23 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 829).

ZpxirHesllHs11WilQ,logo mpips_jpg

Wszelkie dyplomy oraz dokumenty mają moc prawną na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394))

logo_ueefta

Dokumentacja urzędowa: