fbpx
24 lutego 2016

O nas

  • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “For Fame” Agencja Promocji Sportu jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego objętą systemem oświaty i nadzorem Kuratorium Oświaty. Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych nr 1/2017 dokonany przez Starostę Ełckiego.
  • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “For Fame” Agencja Promocji Sportu widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.28/00014/2015. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może sfinansować właściwy dla Twojego miejsca zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.
  • Nadajemy uprawnienia zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 829). Uprawnienia są dożywotnie i nie wymagają odnowienia.
  • Wszelkie dyplomy oraz dokumenty mają moc prawną na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394))
  • Posiadamy akredytację Polskiej Federacji Sportu na prowadzenie kursów instruktorskich, trenerskich, menedżerskich. Nasi absolwenci mogą zostać wpisani do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych (RPKS).
  • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego “For Fame” Agencja Promocji Sportu jest członkiem European Health&Fitness Association (EHFA) z siedzibą w Brukseli.

Jesteśmy placówką oświatową objętą systemem oświaty, a nasza działalność opiera się na podstawie ustawy o systemie oświaty z 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe.

 

Nadajemy uprawnienia zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  z 23 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 829).

ZpxirHesllHs11WilQ,logo mpips_jpg

Wszelkie wydawane przez nas legitymacje/dyplomy oraz dokumenty mają moc prawną na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394))

logo_ueefta

 

 

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!