fbpx
22 lutego 2016

Przeczytaj zanim podejdziesz do kursu!

1. O kursach.

Wszystkie oferowane przez nas kursy są kursami podstawowymi, w 100% teoretycznymi prowadzonymi w formie e-learningowej (On-line) poprzez najnowocześniejszą na rynku platformę e-learningową. Absolwenci kursów otrzymują uprawnienia zawodowe. Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w elektronicznej formie uproszczonej, z którymi należy zaznajomić się przed podejściem do egzaminu lub zaliczenia modułu.

Kto może być uczestnikiem kursu?

Osoby, które:

– ukończyły 18 lat

2. Jaka jest podstawa prawna organizowania kursów?

 • Agencja Promocji Sportu “For Fame” jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego objętą systemem oświaty i nadzorem Kuratorium Oświaty. Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych nr 1/2017 dokonany przez Starostę Ełckiego.
 • Agencja Promocji Sportu “For Fame” widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.28/00014/2015. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może sfinansować właściwy dla Twojego miejsca zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.
 • Nadajemy uprawnienia zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 829). Uprawnienia są dożywotnie i nie wymagają odnowienia.
 • Wszelkie dyplomy oraz dokumenty mają moc prawną na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394))
 • Posiadamy akredytację Polskiej Federacji Sportu na prowadzenie kursów instruktorskich, trenerskich, menedżerskich. Nasi absolwenci mogą zostać wpisani do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych (RPKS).
 • Agencja Promocji Sportu “For Fame” jest członkiem European Health&Fitness Association (EHFA) z siedzibą w Brukseli.

3. Jak mogę kontaktować się z Agencją Promocji Sportu “For Fame”?

Aby skontaktować się z nami możesz użyć formularza kontaktowego na stronie głównej www.kurs.forfame.pl, czatu lub bezpośrednio na e-mail: biuro@forfame.pl. Możesz także skorzystać z numeru telefonu dostępnego w zakładce “Kontakt”. Po utworzeniu konta na platformie możesz także wysyłać do nas wiadomości użytkownika na platformie e-learningowej.

Ze względu na dużą liczbę uczestników na wiadomości e-mail odpowiadamy w ciągu 24h roboczych.

4. Jak przystąpić do kursu?

Wykup interesujący Cię kurs w naszym sklepie bądź, jeśli posiadasz, prześlij nam na e-mail kod zabezpieczający. W ciągu 48h roboczych od zakupu kursu otrzymasz kod dostępu do kursu. Utwórz wówczas konto na naszej platformie e-learningowej www.kurs.forfame.pl/platforma, wpisz kod dostępu i rozpocznij kurs.

Czym jest “kod dostępu”?

Kod dostępu jest unikalnym, składającym się z pięciu znaków kodem, który należy podać na platformie e-learningowej aby otrzymać dostęp do materiałów szkoleniowych. Kod dostępu podaje się tylko raz. Kod dostępu nie jest kodem zabezpieczającym.

5. Jak uczestniczyć w kursie?

Po zalogowaniu się na platformie i wpisaniu kodu dostępu otrzymujesz wgląd do materiałów szkoleniowych w formacie PDF. Po zaznajomieniu się z nimi możesz podejść do egzaminu (nawet pierwszego dnia uczestnictwa w kursie!).

Więcej: Jak uczestniczyć w kursie?

6. Jaki jest czas uczestnictwa w kursie?

To Ty decydujesz o tym, kiedy rozpoczniesz i kiedy zakończysz kurs. Nie stawiamy ram czasowych uczestnictwa w kursie, nie blokujemy dostępu do platformy. Masz nieograniczony czas na uczestnictwo w kursie.

7. Jaka jest forma zaliczenia kursu?

Egzamin w formie testu – zaliczenie 7/10 pozytywnych odpowiedzi (70%)

Do egzaminu możesz podejść już pierwszego dnia uczestnictwa w kursie!

8. Ile razy można podejść do egzaminu?

Nie ma limitu podejść do egzaminu. Nie pobieramy także dodatkowych opłat za kolejne próby podejścia do egzaminu.

9. Jakie dokumenty otrzymam po pozytywnym ukończeniu kursu?

W cenie kursu znajduje się certyfikat ukończenia kursu w formacie PDF dostępne po ukończeniu kursu na platformie e-learningowej. Pozostała dokumentacja jest dodatkowo płatna.

10. Czy na dokumentach jest adnotacja, iż kurs odbył się w formie e-learningowej?

Na dokumentacji dodatkowej nie ma takiej adnotacji. Na dokumentach należących do kompletu darmowego znajduje się informacja, iż był to “e-kurs”.

11. W jaki sposób i kiedy mogę zrealizować dokumenty?

Dokumenty zamawia się i ewentualnie opłaca po pozytywnie ukończonym kursie. Aby zrealizować dokumenty należy obowiązkowo wypełnić formularz zamówienia dokumentów

Formularz zamówienia dokumentów

W formularzu należy zaznaczyć:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • datę i miejsce urodzenia
 • PESEL
 • adres do korespondencji
 • nazwę ukończonego kursu

UWAGA!

1. Nie wypełnienie formularza zamówienia dokumentów skutkuje nie otrzymaniem dokumentów.

2. Nie odpowiadamy za błędy w formularzu, które popełni kursant. Koszt ponownego zrealizowania dokumentów ponosi kursant.

12. Po jakim czasie od ukończenia kursu realizowane są dokumenty?

1. Jeśli został on poprawnie wypełniony, w ciągu 10 dni roboczych (licząc od następnego dnia roboczego) zrealizujemy i wyślemy Twoje dokumenty, o czym poinformujemy Cię wysyłając e-mail z numerem przesyłki i linkiem do jej śledzenia.

2. Jeśli formularz będzie zawierał błędy techniczne, skontaktujemy się z Tobą.

3. Realizacja dokumentacji może zostać opóźniona jeśli formularz zamówienia dokumentów będzie niekompletny, nie będzie zawierał potwierdzenia przelewu lub będzie zawierał błędy. Czas realizacji liczy się wówczas od następnego dnia roboczego po uzupełnieniu danych formularza.

4. Zastrzegamy sobie prawo wysyłki dokumentacji wg tolerancji +/- 3 dni robocze w przypadku dużej liczby zamówień i w okresach świątecznych

13. Czy mogę najpierw wybrać komplet darmowy, a za jakiś czas zrealizować komplet podstawowy?

Tak, możesz zrobić to w każdej chwili po zakończonym pozytywnie kursie.

14. Czy mogę zamówić tylko legitymację plastikową/kartę menedżerską?

Tak, legitymację plastikową/kartę menedżerską można zamówić zarówno do kompletu podstawowego jak i darmowego.

15. Czy ukończenie kursu e-learningowego wiąże się z otrzymaniem takich samych uprawnień jak po kursie stacjonarnym?

Tak, nadawane są takie same uprawnienia.

16. Czy po ukończeniu kursu absolwent wpisywany jest do rejestru?

Jako jedyna firma szkoląca e-learningowo w Polsce posiadamy akredytację Polskiej Federacji Sportu (www.polskafederacjasportu.pl) dzięki czemu nasi kursanci mogą być wpisani do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych (RPKS). Dzięki akredytacji nasi kursanci za wpis do rejestru płacą jedynie 50% ceny –  200 zł za wpis bezterminowy.

UWAGA! Administratorem Rejestru jest Polska Federacja Sportu (www.polskafederacjasportu.pl), wszelkie problemy oraz sprawy związane z wpisem prosimy kierować na adresy e-mail:

rejestr@polskafederacjasportu.pl

17. Czy wymagane jest odbywanie praktyk?

Nie, nie wymagamy odbywania praktyk, jednak na życzenie kursanta możemy wydać skierowanie na praktyki do instytucji wskazanej przez kursanta. Kursant zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z instytucją odbycie praktyk.

18. Na jaki numer konta należy dokonać opłaty za dokumenty?

Realizacja dokumentacji zlecana jest zewnętrznej firmie. Prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na jej konto.

Usługi introligatorskie JD
NIP: 8480003817

Nr rachunku: mBank 46 1140 2004 0000 3302 7771 1843

tytułem: imię i nazwisko, opłata za dokumenty 

19. Jaki jest koszt wysyłki i jak wysyłane są dokumenty?

Koszt wysyłki wynosi 6,80 zł za list polecony lub 18,30 zł za zagraniczny list polecony priorytetowy. Dokumentacja wysyłana jest listem poleconym. Czas na dostawę 3-5 dni roboczych od momentu wysłania. W wiadomości e-mail otrzymają Państwo numer przesyłki wraz z linkiem do jej śledzenia.

Wysyłkę dokumentów obsługuje Poczta Polska S.A.

W przypadku problemów z przesyłką prosimy o kontakt z Pocztą Polską S.A.

W przypadku nie podjęcia przez odbiorcę przesyłki lub podaniem przez niego błędnego adresu i otrzymaniem przez nas zwrotu przesyłki ponowne wysłanie wiąże się z naliczeniem opłaty manipulacyjnej w wys. dwukrotności kosztu wysyłki.

20. Dlaczego muszę podać w formularzu zamówienia dokumentów nr PESEL?

Numer PESEL wpisywany jest do zaświadczeń wg wzoru MEN i legitymacji plastikowych/kart menedżerskich. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego”For Fame” Agencja Promocji Sportu jest uprawniona do pozyskiwania numerów PESEL oraz ma dostęp do bazy PESEL zgodnie z art. 44 ustawy o systemie informacji oświatowej.

21. Czy po zakupie otrzymam paragon lub fakturę?

Tak, paragon fiskalny został wydrukowany po zakupie i jest możliwy do odbioru w naszym biurze. Wystawiamy faktury  VAT na życzenie, prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury na adres biuro@forfame.pl.

22. Co, gdy zgubię lub zniszczę dokumenty lub z własnej winy podam złe dane w formularzu? 

Wówczas, na wniosek kursanta, wystawiamy duplikaty dokumentów. Duplikaty są dodatkowo płatne:

– komplety dokumentów wg cennika

Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Święta tuż tuż. Z kuponem: "merrychristmas" kursy kupisz 30% taniej! Zamknij