2 marca 2016

Dokumentacja

 

KOMPLETY DOKUMENTACJI I LEGITYMACJA PLASTIKOWA/KARTA MENEDŻERSKA NIE SĄ W CENIE KURSU!

I. Komplet darmowy w cenie kursu: certyfikat ukończenia kursu w PDF – 0 zł

– Certyfikat ukończenia kursu PDF – do pobrania i wydruku na platformie e-learningowej.  Na odwrocie certyfikatu można wydrukować QR Code, dzięki któremu po zeskanowaniu smartfonem lub tabletem można zweryfikować jego autentyczność.

II. Komplet podstawowy: legitymacja instruktora/dyplom A6 w formie książeczki + dwa certyfikaty w jęz. polskim i angielskim z hologramem, zaświadczenie wg wzoru MEN – 125 zł

Dokumenty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od wypełnienia formularza i wysyłane listem poleconym przez Pocztę Polską S.A. (3-5 dni roboczych).

III. PEŁNA DOKUMENTACJA:  legitymacja instruktora/dyplom A6 w formie książeczki + dwa certyfikaty w jęz. polskim i angielskim z hologramem, zaświadczenie wg wzoru MEN, legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim i angielskim – 185 zł

Dokumenty realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zdjęcia/wypełnienia formularza i wysyłane listem poleconym przez Pocztę Polską S.A. (3-5 dni roboczych).

IV. DOKUMENTACJA W JĘZ. ANGIELSKIM: legitymacja instruktora/dyplom A6 w formie książeczki w jęz. polskim i w jęz. angielskim + dwa certyfikaty w jęz. polskim i angielskim z hologramem, zaświadczenie wg wzoru MEN w jęz. polskim i angielskim, 2 x legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim i angielskim – 250 zł

Dokumenty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego od wypełnienia formularza i wysyłane listem poleconym przez Pocztę Polską S.A. (3-5 dni roboczych).

V. Legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim lub angielskim – 50 zł LUB Legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim i angielskim – 85 zł.

Wymagane zdjęcie w formie elektronicznej (np. .jpeg).

Legitymację plastikową/kartę menedżerską można łączyć z kompletem podstawowym i darmowym.

 

 

1. Dla kursów instruktorskich wydawana jest legitymacja instruktora, dla kursów menedżerskich i innych – dyplom i karta menedżerska.

2. Zdjęcia

Do legitymacji instruktora/dyplomu wklejane jest zdjęcie, które można załączyć w formie elektronicznej (format .jpeg) w formularzu zamówienia dokumentów.

Jeśli chcą Państwo wkleić zdjęcie we własnym zakresie, nie trzeba wysyłać do nas zdjęcia. Należy wówczas zaznaczyć to w formularzu zamówienia dokumentów.

3. Jak zamówić dokumenty?

W jaki sposób mogę zrealizować dokumenty?

Aby zrealizować dokumenty należy obowiązkowo wypełnić formularz zamówienia dokumentów

4. Na dokumentach elektronicznych jest informacja o e-learningowej formie kursu, natomiast na dokumentacji dodatkowej nie ma adnotacji, iż kurs odbył się w formie e-learningowej

5. Na jaki numer konta należy dokonać opłaty za dokumenty?

Usługi introligatorskie IB
ul. Słowackiego 9/1, 19-300 Ełk
NIP: 8481865426

nr rachunku: ING Bank Śląski S.A.  15 1050 1823 1000 0092 1836 4355
tytułem: imię i nazwisko, opłata za dokumenty 

6. Co, gdy zgubię lub zniszczę dokumenty? 

Wówczas, na wniosek kursanta, wystawiamy duplikaty dokumentów. Duplikaty są dodatkowo płatne wg cennika.

UWAGA! Nie odpowiadamy za błędy w formularzu, które popełni kursant. Koszt ponownego zrealizowania dokumentów ponosi kursant.