24 lutego 2016

Dofinansowanie do kursów

logo urząd word

Jako firma szkoleniowa zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.28/00014/2015 Państwa kurs może być w 100% sfinansowany przez właściwy dla miejsca Państwa zameldowania Powiatowy Urząd Pracy. Więcej na temat warunków skorzystania z oferty znajduje się pod linkiem: Finansowanie kursu przez Urząd Pracy