Postnatal Personal Trainer Course: Diet & Exercise (E-kurs trenera personalnego kobiet po porodzie – żywienie i ćwiczenia: w jęz. angielskim)

599.00

E-kurs trenera personalnego kobiet po porodzie w formie e-learningowej w jęz. angielskim. Certyfikacja MEN i UE.

Opis produktu

Program kursu:

1. Well done Mom!

2. Walk before you run

3. Regain a strong foundation

4. Let’s get working!

5. Mom-friendly exercise

6. I want my beauty back!

7. Sensible post birth eating

8. Shaping up for good

9. Diet makeover

10. Time for you

11. Thinking of another? Or not?

 

1. Uprawnienia

Absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent otrzymuje tytuł trenera personalnego kobiet po porodzie (postnatal personal trainer). Legitymacja instruktora uprawnia do pracy:

– na siłowniach, klubach fitness, klubach sportów ciężarowych,

– w ośrodkach sportu i rekreacji,

– rozpoczęcia własnej działalności, np. siłownia

Kurs może być także traktowany jako doskonalenie zawodowe w przypadku instruktorów kulturystyki, instruktorów sportów siłowych i innych dyscyplin sportowych.

2. Struktura kursu

Kurs instruktorski odbywa się w formie e-learningowejuczestnik posiada do wglądu materiały szkoleniowe. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

NIE WYMAGAMY ODBYWANIA PRAKTYK!

3. Dokumenty

Po pozytywnym zaliczeniu kursu i dokonaniu opłaty dodatkowej, o której mowa w zakładce „Dokumenty” istnieje możliwość uzyskania dwóch LEGITYMACJI INSTRUKTORA (w jęz. polskim i w jęz. angielskim) w twardej skórzanej okładce w formacie A6 oraz certyfikaty ukończenia w jęz. polskim i angielskim z hologramem i zaświadczenie wg wzoru MEN) uprawniających do legalnej pracy na terenie Polski, całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Istnieje możliwość wyrobienia legitymacji instruktora/karty menedżerskiej/karty w formie karty plastikowej. Wszystkim uczestnikom kursu przysługuje w cenie kursu certyfikat w formie PDF.

Aby zrealizować dokumenty należy wypełnić Formularz zamówienia dokumentów. Nie wypełnienie formularza skutkuje nie otrzymaniem dokumentów.

4. Uczestnicy kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
– ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie min. średnie lub zawodowe,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46?50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).? (wymagane jest podpisanie oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym).