Sports Manager Course (E-kurs menedżera sportu w jęz. angielskim)

499.00

Kurs menedżera sportu (sports manager course) prowadzony w jęz. angielskim w formie e-learningowej. Kurs z certyfikacją MEN i UE w 100% Online w formie tekstowej.

Opis produktu

E-KURS MENEDŻERA SPORTU (SPORTS MANAGER COURSE) W JĘZ. ANGIELSKIM

PROGRAM E-KURSU MENEDŻERA SPORTU (SPORTS MANAGER COURSE) W JĘZ. ANGIELSKIM

1. Introduction

2. Understanding the Sports You Will Be Handlin

3.  Networking

4. Analyzing Worth

5. Client Relationship

6. Public Relations

7. Finance

8.  Legal Matters

9. Understanding General Managers and Team Structure

10. Negotiating with Teams and Sponsors

1. Uprawnienia

Absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent otrzymuje tytuł menedżera sportu (sports manager). Dyplom uprawnia do pracy w:

– pracowników ośrodków sportu i rekreacji,
– pracowników klubów sportowych wszystkich dyscyplin,
– pracowników stowarzyszeń kultury fizycznej, fundacji etc.,
– pracowników jednostek samorządowych,
– studentów i absolwentów (szczególnie kierunków ekonomicznych oraz wychowania fizycznego)
– sportowców oraz byłych sportowców, którzy myślą o pozostaniu w środowisku sportowym jako menedżerowie
– osób postronnych, zainteresowanych tematyką sportu.

2. Struktura kursu

Kurs odbywa się w formie e-learningowej w jęz. angielskim. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

NIE WYMAGAMY ODBYWANIA PRAKTYK!

3. Dokumenty

Po pozytywnym zaliczeniu kursu i dokonaniu opłaty dodatkowej, o której mowa w zakładce „Dokumenty” istnieje możliwość uzyskania dwóch DYPLOMÓW (w jęz. polskim i jęz. angielskim) w twardej skórzanej okładce w formacie A6 oraz certyfikaty ukończenia w jęz. polskim i angielskim z hologramem i zaświadczenie wg wzoru MEN) uprawniających do legalnej pracy na terenie Polski, całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Istnieje możliwość wyrobienia legitymacji instruktora/karty menedżerskiej/karty w formie karty plastikowej. Wszystkim uczestnikom kursu przysługuje w cenie kursu certyfikat w formie PDF.

Aby zrealizować dokumenty należy wypełnić Formularz zamówienia dokumentów. Nie wypełnienie formularza skutkuje nie otrzymaniem dokumentów.

4. Uczestnicy kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

– ukończyły 18 lat