E-kurs psychologii sportowej

109.00

E-kurs psychologii sportowej to podstawowy, teoretyczny e-learningowy kurs, po którego ukończeniu można otrzymać dyplom ukończenia kursu psychologii sportowej. Kurs odbywa się w 100% On-line.

Klucz dostępu do kursu będzie możliwy do pobrania bezpośrednio po dokonaniu płatności w przypadku szybkiego przelewu Dotpay lub PayPal bądź po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego (nawet do 3 dni roboczych) w podsumowaniu transakcji oraz z automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany podczas zakupu adres e-mail.

Opis produktu

Program kursu:

 1. Czym zajmuje się psychologia sportu? – żywe przykłady.
  • praktyczne przykłady z praktyki psychologicznej, najczęstsze problemy sportowców.
 2. Aktywizacja uczestników w nurcie psychologii sportu.
  • ćwiczenia integrująco-aktywizujące.
 3. Trening mentalny w różnych dyscyplinach sportowych.
  • praktyczne przykłady z praktyki psychologicznej z wyszczególnieniem różnych dyscyplin sportowych i technik treningu mentalnego.
 4. Psychologia sportu.
  • nad czym pracujemy z zawodnikiem?
  • przykłady treningu mentalnego.
  • różne narzędzia psychologii sportu.
  • przykłady narzędzi.
 5. Przygotowanie psychiczne zawodnika przed zawodami.

1. Struktura kursu psychologii sportowej

Kurs odbywa się w formie e-learningowej: uczestnik posiada do wglądu materiały szkoleniowe. Po zaznajomieniu się z materiałami, uczestnik ma możliwość podejścia do egzaminu w formie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Podstawą zaliczenia egzaminu jest udzielenie min. 7 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.

NIE WYMAGAMY ODBYWANIA PRAKTYK!

Po pozytywnym zaliczeniu kursu i dokonaniu opłaty dodatkowej, o której mowa w zakładce „Dokumenty” istnieje możliwość uzyskania DYPLOMU ukończenia kursu w twardej skórzanej okładce w formacie A6 oraz certyfikaty ukończenia w jęz. polskim i angielskim z hologramem i zaświadczenie wg wzoru MEN. oraz certyfikatów (w języku polskim oraz angielskim) uprawniających do legalnej pracy na terenie Polski, całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Istnieje możliwość wyrobienia legitymacji instruktora/karty menedżerskiej/karty w formie karty plastikowej. Wszystkim uczestnikom kursu przysługuje w cenie kursu certyfikat w formie PDF.

Aby zrealizować dokumenty należy wypełnić Formularz zamówienia dokumentów. Nie wypełnienie formularza skutkuje nie otrzymaniem dokumentów.

2. Uczestnicy kursu psychologii sportowej

Uczestnikami kursu animatora czasu wolnego mogą być osoby, które:
– ukończyły 18 lat

Kurs psychologii sportowej jest kursem doszkalającym i nie nadaje tytułu i uprawnień psychologa.

3. Klucz dostępu

Klucz dostępu do kursu będzie możliwy do pobrania bezpośrednio po dokonaniu płatności w przypadku szybkiego przelewu Dotpay lub PayPal bądź po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego (nawet do 3 dni roboczych) w podsumowaniu transakcji oraz z automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany podczas zakupu adres e-mail.