2 marca 2016

Dokumenty

 

PEŁNA DOKUMENTACJA I LEGITYMACJA PLASTIKOWA/KARTA MENEDŻERSKA NIE SĄ W CENIE KURSU!

I. Komplet darmowy w cenie kursu: zaświadczenie wg wzoru MEN w formacie PDF – 0 zł

– Zaświadczenie wg wzoru MEN w formacie PDF – do pobrania i wydruku na platformie e-learningowej.  Na odwrocie zaświadczenia można wydrukować QR Code, dzięki któremu po zeskanowaniu smartfonem lub tabletem można zweryfikować jego autentyczność.

Na zaświadczeniu wg wzoru MEN w formacie PDF widnieją dane, które kursant podaje podczas rejestracji na platformie e-learningowej. Prosimy o uważne i bezbłędne wprowadzanie danych osobowych, gdyż nie mamy możliwości późniejszego wprowadzania zmian w danych Państwa konta z pozycji administratora.

 

II. Komplet podstawowy: legitymacja instruktora/dyplom A6 w formie książeczki + dwa certyfikaty w jęz. polskim i angielskim z hologramem, zaświadczenie wg wzoru MEN – 125 zł

Dokumenty realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zdjęcia/wypełnienia formularza i wysyłane listem poleconym przez Pocztę Polską S.A. (3-5 dni roboczych).

III. PEŁNA DOKUMENTACJA:  legitymacja instruktora/dyplom A6 w formie książeczki + dwa certyfikaty w jęz. polskim i angielskim z hologramem, zaświadczenie wg wzoru MEN, legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim i angielskim – 185 zł

Dokumenty realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zdjęcia/wypełnienia formularza i wysyłane listem poleconym przez Pocztę Polską S.A. (3-5 dni roboczych).

IV. Legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim lub angielskim – 50 zł LUB Legitymacja plastikowa/karta menedżerska w jęz. polskim i angielskim – 85 zł.

Wymagane zdjęcie w formie elektronicznej (np. .jpeg).

Legitymację plastikową/kartę menedżerską można łączyć z kompletem podstawowym i darmowym.

 

 

1. Dla kursów instruktorskich wydawana jest legitymacja instruktora, dla kursów menedżerskich i innych – dyplom i karta menedżerska.

2. Zdjęcia

Do legitymacji instruktora/dyplomu wklejane jest zdjęcie, które można załączyć w formie elektronicznej (format .jpeg) w formularzu zamówienia dokumentów.

Jeśli chcą Państwo wkleić zdjęcie we własnym zakresie, nie trzeba wysyłać do nas zdjęcia. Należy wówczas zaznaczyć to w formularzu zamówienia dokumentów.

3. Jak zamówić dokumenty?

W jaki sposób mogę zrealizować dokumenty?

Aby zrealizować dokumenty należy obowiązkowo wypełnić formularz zamówienia dokumentów

4. Na dokumentach elektronicznych jest informacja o e-learningowej formie kursu, natomiast na dokumentacji dodatkowej nie ma adnotacji, iż kurs odbył się w formie e-learningowej

5. Na jaki numer konta należy dokonać opłaty za dokumenty?

Agencja Promocji Sportu “For Fame”
nr rachunku: Idea Bank S.A.  58 1950 0001 2006 9322 4305 0001
tytułem: imię i nazwisko, opłata za dokumenty lub wpis do RPKS

6. Co, gdy zgubię lub zniszczę dokumenty? 

Wówczas, na wniosek kursanta, wystawiamy duplikaty dokumentów. Duplikaty są dodatkowo płatne:

– zaświadczenie – 50 zł

– komplet podstawowy (legitymacja A6 + zaświadczenie) – 100 zł

– karta plastikowa – 50 zł

UWAGA! Nie odpowiadamy za błędy w formularzu, które popełni kursant. Koszt ponownego zrealizowania dokumentów ponosi kursant.